Podziękowanie w formie dyplomu lub listu gratulacyjnego to zawsze dodatkowe wyróżnienie i docenienie trudu włożonego w przygotowanie każdego utworu. W ostatnim czasie Chór miał przyjemność otrzymać 2 takie wyrazy uznania, za które serdecznie dziękujemy!