dr Paweł Łuczak

Wszystkie szczeble edukacji artystycznej, od szkoły podstawowej do Akademii Muzycznej, przeszedł w Poznaniu. W 2004 roku ukończył studia (dyplom z wyróżnieniem) na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej, w klasie dyrygentury prof. Przemysława Pałki w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu a w 2010 roku ukończył studia magisterskie na wydziale wokalnym tej akademii w klasie prof. Andrzeja Ogórkiewicza. W latach 2004-2006 odbył Podyplomowe Studia Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od 2000 roku jest dyrygentem Chóru Parafii Farnej w Poznaniu a od 2005 roku pełni funkcję dyrygenta Chóru Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni”, z którymi zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia na konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich.

Zajmuje się też działalnością dydaktyczną wśród Polaków mieszkających za granicą, współpracując ze stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” oddział w Koszalinie i w Poznaniu. Był także instruktorem emisji głosu w Zespole Tańca Ludowego – „Poligrodzianie”, działającym przy Politechnice Poznańskiej oraz dyrygentem chóru męskiego „Echo” w Poznaniu.

W 2004 roku zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu a w 2008 zdobył nagrodę dla najlepszego dyrygenta III Ogólnopolskiego Konkursu Chóralnego Ars Liturgica – Musica Sacra w Toruniu. Od 2006 roku jest asystentem dyrygenta Chóru Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prof. Przemysława Pałki.